Menu
Instrukcja
Instrukcja
Arrow right
Badanie moczu

Przeprowadzenie badania

Pobranie moczu

Odkręć pojemnik na mocz, nie dotykaj wewnętrznych ścianek pojemnika ani nakrętki. Mocz należy pobrać ze środkowego strumienia, napełniając pojemnik do 3/4 jego pojemności.

Container of urine

Zamknięcie pojemnika

Szczelnie zamknij pojemnik w kierunku ruchu wskazówek zegara. Delikatnie wstrząśnij pojemnikiem.

Odklejenie folii na zakrętce

Częściowo odklej folię znajdującą się na zakrętce, nie zdejumjąc jej całkowicie.

Peeling the lid off the urine container

Pobranie moczu do probówki

Włóż probówkę delikatnie naciskając. Probówka musi zostać zanurzona do momentu, aż się napełni (ustanie przepływ).

Collecting a urine sample

Potrząśnięcie

Napełnioną probówkę wyjmij i delikatnie potrzęśnij 8-10 razy. Pojemnik z moczem podlega utylizacji. Do pudełka włóż tylko probówkę.

Napełnienie probówek

Napełnij probówki do wskazanej wysokości. Miejsce nakłucia przetrzyj jałowym kompresem. Szczelnie zamknij każdą probówkę. Wymieszaj zawartość przez odwracanie probówki 8-10x.

Urine tubes

Zapakuj szczelnie probówki

Upewnij się, że probówki z krwią są szczelnie zamknięte. Na każdą z probówek przyklej wzdłuż fiolki jedną naklejkę z kodem kreskowym dołączoną do zestawu.