Menu
Instrukcja
Instrukcja
Arrow right
Badanie moczu

Przeprowadzenie badania

Pobranie moczu

Odkręć pojemnik na mocz, nie dotykaj wewnętrznych ścianek pojemnika ani nakrętki. Mocz należy pobrać ze środkowego strumienia, napełniając pojemnik do 3/4 jego pojemności.

Container of urine

Zamknięcie pojemnika

Szczelnie zamknij pojemnik w kierunku ruchu wskazówek zegara. Delikatnie wstrząśnij pojemnikiem.

Odklejenie folii na zakrętce

Częściowo odklej folię znajdującą się na zakrętce, nie zdejmując jej całkowicie.

Peeling the lid off the urine container

Pobranie moczu do probówki

Włóż probówkę delikatnie naciskając. Probówka musi zostać zanurzona do momentu, aż się napełni (ustanie przepływ).

Collecting a urine sample

Potrząśnięcie

Napełnioną probówkę wyjmij i delikatnie potrząśnij 8-10 razy. Pojemnik z moczem podlega utylizacji. Do pudełka włóż tylko probówkę.

Torebka transportowa

Napełnioną probówkę umieszczasz w torebce transportowej (do której włożysz pozostałe próbki np. kału, krwi w probówkach czy bibułę). Po wykonaniu wszystkich badań i włożeniu wszystkich próbek do torebki dokładnie ją zaklej.