Polityka prywatności i cookies

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym https://testywdomu.pl (dalej jako "Serwis Internetowy"). Administratorem Serwisu internetowego jest EpiXpert Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie (03-934), ul. Kryniczna 7. Można się z nami kontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu:  22 308 90 60,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres kontakt@testywdomu.pl.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie internetowym

Dane osobowe zbierane przez Serwis internetowy są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Jako Administrator Serwisu internetowego dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Cele i podstawy prawne przetwarzana danych osobowych zbieranych przez nas w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu internetowego

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego w następujących celach i zakresie:

 • w celach administracyjnych, informacje zbierane automatycznie, za pośrednictwem Serwisu internetowego (lub usług osób trzecich wykorzystanych w tym Serwisie internetowym) zawarte w logach systemowych, które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metodę wykorzystaną do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (wynik pomyślny, błąd itp. ),
 • w celu weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki, zapamiętania ustawień w Serwisie internetowym oraz optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nasz Serwis internetowy zbiera również pliki cookies,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oraz weryfikacji Użytkowników przesyłających do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego wykorzystujemy Captcha firmy Google.

Podstawą przetwarzania danych zbieranych przez nasz Serwis internetowy jest nasz uzasadniony interes, który polega na dostarczeniu Użytkownikom narzędzia, które umożliwi realizację usługi.

Co to jest plik reCAPTCHA?

Jest to funkcja pozwalająca ustalić, czy dana osoba (lub - w przypadku nadużyć - komputer) wykonała określoną operację. Funkcjonalność ta w naszym Serwisie internetowym ma na celu zabezpieczenie Serwisu przed wysyłaniem wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego przez roboty internetowe.

Kontrola bezpieczeństwa Google wykorzystuje w szczególności następujące informacje:

 • Adres IP terminala Użytkownika,
 • Właściwości przeglądarki (np. typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, język, godzina i data dostępu),
 • Konto Google Użytkownika (jeżeli Użytkownik jest zalogowany),
 • Zachowania Użytkowników związane z przeglądaniem stron internetowych,
 • Zachowania Użytkowników przy uzyskiwaniu dostępu (np. ruchy myszy po powierzchni reCAPTCHA),
 • W razie potrzeby zadania obejmujące identyfikację obrazów.

Powyższe dane zbierane są w sytuacji, kiedy Użytkownik chce do nas wysłać wiadomość wykorzystując formularz kontaktowy dostępny w naszym Serwisie internetowym”.

Więcej informacji o ochronie danych w Google można znaleźć pod poniższym adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze Użytkownika.

W jakim celu nasz Serwis internetowy korzysta z plików cookie?

Przykłady wykorzystania plików cookies w naszym Serwisie internetowym:

 • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją Użytkownika, a także zapamiętanie ustawień w Serwisie internetowym,
 • weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki,
 • zwiększenie bezpieczeństwa oraz wydajności Serwisu internetowego,
 • weryfikacja Użytkowników przesyłających zapytania za pomocą formularza kontaktowego poprzez zastosowanie reCaptcha,

Jakich plików „cookies” używamy?

Wykorzystywane w ramach Serwisu internetowego pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Użytkownika z Serwisu internetowego lub po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Nasz Serwis internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • niezbędne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

Czy Użytkownik może zrezygnować z akceptowania cookies?

W przypadku cookies niezbędnych Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień w zakresie akceptacji cookies niezbędnych można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi niezbędnych plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie rejestrowania niezbędnych plików cookies:

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

W przypadku cookies niezbędnych odmowa ich rejestrowania może spowodować, że niektóre funkcje Serwisu internetowego mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ te pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności oraz mają wpływ na zapamiętanie ustawień Serwisu internetowego.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane wraz ze zbieraniem cookies będą przetwarzane przeze nas przez okres niezbędny do realizacji usług. Zebrane przeze nas logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz naszym Serwisem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym dla nas usługi w zakresie administrowania Serwisem internetowym;
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi hostingowe oraz dostarczające rozwiązania wykorzystywane w ramach Serwisu internetowego.

Usługi te mają na celu przechowywanie i uruchamianie kluczowych elementów Serwisu internetowego, umożliwiając tym samym udostępnianie niniejszego Serwisu internetowego w ramach jednolitej platformy. Platformy takie dostarczają nam narzędzia - np. rejestrację Użytkowników, komentowanie, zarządzanie bazami danych, handel elektroniczny, przetwarzanie płatności, które wiążą się z gromadzeniem i przetwarzaniem Danych Osobowych.

Poniżej przekazujemy listę usługodawców:

Webflow (Webflow, Inc.)

Webflow to platforma dostarczana przez Webflow, Inc. umożliwiająca Właścicielowi budowanie, uruchamianie i hostowanie tej Aplikacji. Webflow jest wysoce konfigurowalny i może hostować strony internetowe od prostych blogów do złożonych platform e-commerce.

Przetwarzane Dane Osobowe: informacje o urządzeniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –  Polityka prywatności –  Klauzula rezygnacyjna (opt-out).

Shopify (Shopify International Limited)

Shopify to platforma dostarczana przez Shopify Inc, która umożliwia Właścicielowi zbudowanie, prowadzenie i hostowanie strony internetowej e-commerce.

Przetwarzane dane osobowe: adres rozliczeniowy; informacje o urządzeniu; adres e-mail; imię; nazwisko; informacje o płatności; numer telefonu; adres wysyłki.

Miejsce przetwarzania: Irlandia –  Polityka Prywatności.

Supabase (Supabase, Inc.)

Supabase to platforma dostarczana przez Supabase, Inc, dostarczająca rozwiązania bazo-danowe, przechowywania informacji i autentykacji użytkowników (BaaS).

Przetwarzane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wyniki badań diagnostycznych.

Miejsce przetwarzania: Niemcy – Polityka Prywatności.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego - transfer danych poza Europejski obszar Gospodarczy (EOG)

W związku z wykorzystywanie przez nas rozwiązań dostarczanych przez firmy trzecie może dochodzić do sytuacji w której dane osobowe Użytkowników zbierane przez nasz Serwis internetowy zostaną przekazane poza EOG.

Podstawą przekazania danych są standardowe klauzule umowne zawarte pomiędzy nami a dostawcą usługi, zgodnie z art. 46 ust 2 RODO, oraz w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych  klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi Serwisu internetowego przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie z naszego Serwisu internetowego.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym czasie poprzez powiadomienie Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tego Serwisu Internetowego/lub o ile jest to technicznie i prawnie możliwe wysłanie do Użytkowników powiadomienia za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych nam dostępnych. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na doe.