Klauzule Rodo

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Epixpert Sp. z o.o. jest Pan Robert Wakoń, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Możliwe formy kontaktu:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, z dopiskiem „IOD”,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iodo@testywdomu.pl

Kliknij w link poniżej, aby przejść do odpowiedniej sekcji:

Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EpiXpert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-934), ul. Kryniczna 7. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu:  22 308 90 60,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres kontakt@testywdomu.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iodo@testywdomu.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • niezbędnym do realizacji umowy w związku z zakupem usługi, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z art. 74 Ustawy o Rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowej oraz Kodeksu Cywilnego,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w przypadku konieczności doprecyzowania szczegółów dotyczących zamówienia lub w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi,
 • przesyłania informacji o promocjach oraz organizowanych akcjach edukacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być dostawcy usług pocztowych, Urząd Skarbowy, podmioty obsługujące transakcje płatnicze, bank, kancelaria prawna w przypadku wystąpienia roszczeń, oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,
 • informatycznych,
 • biura rachunkowego,
 • dostawcy usług i oprogramowania wymienieni poniżej:

Webflow (Webflow, Inc.)

Webflow to platforma dostarczana przez Webflow, Inc. umożliwiająca Właścicielowi budowanie, uruchamianie i hostowanie tej Aplikacji. Webflow jest wysoce konfigurowalny i może hostować strony internetowe od prostych blogów do złożonych platform e-commerce.

Przetwarzane Dane Osobowe: informacje o urządzeniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –  Polityka prywatności –  Klauzula rezygnacyjna (opt-out).

Shopify (Shopify International Limited)

Shopify to platforma dostarczana przez Shopify Inc, która umożliwia Właścicielowi zbudowanie, prowadzenie i hostowanie strony internetowej e-commerce.

Przetwarzane dane osobowe: adres rozliczeniowy; informacje o urządzeniu; adres e-mail; imię; nazwisko; informacje o płatności; numer telefonu; adres wysyłki.

Miejsce przetwarzania: Irlandia –  Polityka Prywatności.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

 • do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych,
 • 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dokonania zakupu, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości,
 • do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody, lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z naszych usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego - transfer danych poza Europejski obszar Gospodarczy (EOG)

W związku z wykorzystywanie przez nas rozwiązań dostarczanych przez firmy trzecie może dochodzić do sytuacji w której Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane poza EOG.

Podstawą przekazania danych są standardowe klauzule umowne zawarte pomiędzy nami a dostawcą usługi, zgodnie z art. 46 ust 2 RODO, oraz w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych  klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EpiXpert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-934), ul. Kryniczna 7. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu:  22 308 90 60,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres kontakt@testywdomu.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iodo@testywdomu.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • niezbędnym do realizacji umowy w związku z zakupem usługi, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z art. 74 Ustawy o Rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowej oraz Kodeksu Cywilnego,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w przypadku konieczności doprecyzowania szczegółów dotyczących zamówienia lub w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi,
 • przesyłania informacji o promocjach oraz organizowanych akcjach edukacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być dostawcy usług pocztowych, Urząd Skarbowy, podmioty obsługujące transakcje płatnicze, bank, kancelaria prawna w przypadku wystąpienia roszczeń, oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,
 • informatycznych,
 • biura rachunkowego,
 • dostawcy usług i oprogramowania wymienieni poniżej:

Webflow (Webflow, Inc.)

Webflow to platforma dostarczana przez Webflow, Inc. umożliwiająca Właścicielowi budowanie, uruchamianie i hostowanie tej Aplikacji. Webflow jest wysoce konfigurowalny i może hostować strony internetowe od prostych blogów do złożonych platform e-commerce.

Przetwarzane Dane Osobowe: informacje o urządzeniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –  Polityka prywatności –  Klauzula rezygnacyjna (opt-out).

Shopify (Shopify International Limited)

Shopify to platforma dostarczana przez Shopify Inc, która umożliwia Właścicielowi zbudowanie, prowadzenie i hostowanie strony internetowej e-commerce.

Przetwarzane dane osobowe: adres rozliczeniowy; informacje o urządzeniu; adres e-mail; imię; nazwisko; informacje o płatności; numer telefonu; adres wysyłki.

Miejsce przetwarzania: Irlandia –  Polityka Prywatności.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

 • do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych,
 • 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dokonania zakupu, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości,
 • do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody, lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z naszych usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego - transfer danych poza Europejski obszar Gospodarczy (EOG)

W związku z wykorzystywanie przez nas rozwiązań dostarczanych przez firmy trzecie może dochodzić do sytuacji w której Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane poza EOG.

Podstawą przekazania danych są standardowe klauzule umowne zawarte pomiędzy nami a dostawcą usługi, zgodnie z art. 46 ust 2 RODO, oraz w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych  klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Osoby rejestrujące i wykonujące test

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EpiXpert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-934), ul. Kryniczna 7. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu:  22 308 90 60,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres kontakt@testywdomu.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iodo@testywdomu.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • realizacji umowy na świadczenie usługi (wykonania testu) zgodnie z art. 6 ust 1 lit b RODO,
 • realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO,
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z obowiązku archiwizowania dokumentacji oraz Kodeksu Cywilnego,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w celach związanych z wykonywanym testem, poinformowania o dostępności wyników badań.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: laboratorium diagnostyczne, dostawcy usług pocztowych - w przypadku przesyłania dokumentacji drogą pocztową, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,
 • informatycznych,
 • biura rachunkowego,
 • dostawcy usług i oprogramowania wymienieni poniżej:

Webflow (Webflow, Inc.)

Webflow to platforma dostarczana przez Webflow, Inc. umożliwiająca Właścicielowi budowanie, uruchamianie i hostowanie tej Aplikacji. Webflow jest wysoce konfigurowalny i może hostować strony internetowe od prostych blogów do złożonych platform e-commerce.

Przetwarzane Dane Osobowe: informacje o urządzeniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –  Polityka prywatności –  Klauzula rezygnacyjna (opt-out).

Shopify (Shopify International Limited)

Shopify to platforma dostarczana przez Shopify Inc, która umożliwia Właścicielowi zbudowanie, prowadzenie i hostowanie strony internetowej e-commerce.

Przetwarzane dane osobowe: adres rozliczeniowy; informacje o urządzeniu; adres e-mail; imię; nazwisko; informacje o płatności; numer telefonu; adres wysyłki.

Miejsce przetwarzania: Irlandia –  Polityka Prywatności.

Supabase (Supabase, Inc.)

Supabase to platforma dostarczana przez Supabase, Inc, dostarczająca rozwiązania bazo-danowe, przechowywania informacji i autentykacji użytkowników (BaaS).

Przetwarzane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wyniki badań diagnostycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

 • wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – 20 lat,
 • do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie zawartej umowy,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z naszych usług medycznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego - transfer danych poza Europejski obszar Gospodarczy (EOG)

W związku z wykorzystywanie przez nas rozwiązań dostarczanych przez firmy trzecie może dochodzić do sytuacji w której Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane poza EOG.

Podstawą przekazania danych są standardowe klauzule umowne zawarte pomiędzy nami a dostawcą usługi, zgodnie z art. 46 ust 2 RODO, oraz w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych  klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Osoby przesyłające korespondencje

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EpiXpert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-934), ul. Kryniczna 7. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu:  22 308 90 60,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres kontakt@testywdomu.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iodo@testywdomu.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • prowadzenia z Panem/Panią komunikacji w przypadku przesłania do nas zapytania, co stanowi nasz uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO,
 • w celu realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,
 • informatycznych,
 • dostawcy usług i oprogramowania wymienieni poniżej:

Webflow (Webflow, Inc.)

Webflow to platforma dostarczana przez Webflow, Inc. umożliwiająca Właścicielowi budowanie, uruchamianie i hostowanie tej Aplikacji. Webflow jest wysoce konfigurowalny i może hostować strony internetowe od prostych blogów do złożonych platform e-commerce.

Przetwarzane Dane Osobowe: informacje o urządzeniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –  Polityka prywatności –  Klauzula rezygnacyjna (opt-out).

Shopify (Shopify International Limited)

Shopify to platforma dostarczana przez Shopify Inc, która umożliwia Właścicielowi zbudowanie, prowadzenie i hostowanie strony internetowej e-commerce.

Przetwarzane dane osobowe: adres rozliczeniowy; informacje o urządzeniu; adres e-mail; imię; nazwisko; informacje o płatności; numer telefonu; adres wysyłki.

Miejsce przetwarzania: Irlandia –  Polityka Prywatności.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku z korespondencją przez okres:

 • do czasu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie,
 • do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia z nami korespondencji.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego - transfer danych poza Europejski obszar Gospodarczy (EOG)

W związku z wykorzystywanie przez nas rozwiązań dostarczanych przez firmy trzecie może dochodzić do sytuacji w której Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane poza EOG.

Podstawą przekazania danych są standardowe klauzule umowne zawarte pomiędzy nami a dostawcą usługi, zgodnie z art. 46 ust 2 RODO, oraz w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych  klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Osoby składające reklamację

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EpiXpert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-934), ul. Kryniczna 7. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu:  22 308 90 60,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres kontakt@testywdomu.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iodo@testywdomu.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z Kodeksu Cywilnego,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia, lub obrona przed roszczeniami, w związku z rozpatrywaną reklamacją.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna, w przypadku wystąpienia roszczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

 • biura rachunkowego,
 • hostingowych,
 • informatycznych,
 • dostawcy usług i oprogramowania wymienieni poniżej:

Webflow (Webflow, Inc.)

Webflow to platforma dostarczana przez Webflow, Inc. umożliwiająca Właścicielowi budowanie, uruchamianie i hostowanie tej Aplikacji. Webflow jest wysoce konfigurowalny i może hostować strony internetowe od prostych blogów do złożonych platform e-commerce.

Przetwarzane Dane Osobowe: informacje o urządzeniu.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –  Polityka prywatności –  Klauzula rezygnacyjna (opt-out).

Shopify (Shopify International Limited)

Shopify to platforma dostarczana przez Shopify Inc, która umożliwia Właścicielowi zbudowanie, prowadzenie i hostowanie strony internetowej e-commerce.

Przetwarzane dane osobowe: adres rozliczeniowy; informacje o urządzeniu; adres e-mail; imię; nazwisko; informacje o płatności; numer telefonu; adres wysyłki.

Miejsce przetwarzania: Irlandia –  Polityka Prywatności.

Supabase (Supabase, Inc.)

Supabase to platforma dostarczana przez Supabase, Inc, dostarczająca rozwiązania bazo-danowe, przechowywania informacji i autentykacji użytkowników (BaaS).

Przetwarzane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wyniki badań diagnostycznych.

Miejsce przetwarzania: Niemcy – Polityka Prywatności.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

 • 2 lata – przez okres obowiązywania rękojmi, a w przypadku sporu do czasu zakończenia postępowania sądowego,
 • do czasu przedawnienia roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem złożenia reklamacji.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego - transfer danych poza Europejski obszar Gospodarczy (EOG)

W związku z wykorzystywanie przez nas rozwiązań dostarczanych przez firmy trzecie może dochodzić do sytuacji w której Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane poza EOG.

Podstawą przekazania danych są standardowe klauzule umowne zawarte pomiędzy nami a dostawcą usługi, zgodnie z art. 46 ust 2 RODO, oraz w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych  klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.